اين توافقنامه توسط و ما بين هاست نيک 24 از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما) كه در اين توافقنامه “مشترك” و يا “کاربر” و يا “مشتري” و يا “خريدار” ناميده مي‌شود از طرف ديگر، تنظيم شده و قابل‌اجرا مي‌باشد. ورود به سايت هاست نيک 24 ،خريد هر يک از خدمات و يا محصولات هاست نيک 24 ، استفاده از هر يک از سرويس هاي رايگان و غير رايگان هاست نيک 24 و يا انجام هرگونه معامله ، تعامل و يا تراکنش با هاست نيک 24 و تمامي پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران ، وابستگان و تمامي زيرمجموعه‌هاي هاست نيک 24 مستلزم پذيرش تمامي بخش‌هاي اين شرايط و قوانين بوده و در صورتي که شما با بخش و يا تمامي اين شرايط و قوانين موافق نمي‌باشيد بايد از وب سايت هاست نيک 24 خارج شده و ديگر به آن بازنگرديد و هيچ‌کدام از سرويس هاي هاست نيک 24 را استفاده ننموده و هيچ يک از محصولات و خدمات هاست نيک 24 را خريداري ننماييد. در صورت خريد و يا سفارش هر کدام از محصولات و خدمات هاست نيک 24 شما اين شرايط و قوانين را پذيرفته‌ايد.

اين توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده ده قانون مدني و از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين توافقنامه و قرارداد به تاييد طرفين رسيده است. کاربر به صراحت اعلام مي دارد که تمامي اين توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با ورود به سايت و يا پرداخت مبلغ و يا عضويت در سايت تمامي اين شرايط و قوانين را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از وي وجود ندارد و وي تنها يک نسخه از اين شرايط و قوانين چاپ نموده و نزد خود نگهداري مي نمايد.

توافقنامه

مشترك متعهد مي‌شود كه تمامي بندها و شرايط اين توافقنامه را رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات هاست نيک 24 را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي‌کند و از مزاياي آن بهره مي‌برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات هاست نیک 24 انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي هاست نيک 24 مسترد نمي‌گردد (به استثناي موارد بند "بازگشت پول" اين توافق‌نامه). مشترك مي‌پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات هاست نيک 24 مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به هاست نيک 24 اطلاع دهد.

منابع سرور

هر وب سايت که بيش از حد متعارف از منابع سرور (مانند CPU، Ram ،HDD و پهناي باند يا شبکه) استفاده کند متوقف خواهد شد و کاربر موظف خواهد بود ميزان مصرف سرويس خود را از منابع سرور تا حد استاندارد کاهش دهد تا سرويس کاربر مجدد فعال گردد. هاست نيک 24 بسته به شرايط سرور تعيين‌کننده حدود متعارف استفاده از منابع سرور خواهد بود به اين صورت که هيچ‌گاه سرويس کاربر نبايد باعث ايجاد اختلال در سرور و يا ايجاد کندي و يا کاهش کيفيت سرويس کاربران ديگر بر روي آن سرور گردد. همچنين هر وب سايت يا سرويسي که بدين شکل موجب اختلال در کارايي و يا سرعت سرور يا شبکه شود تا زمان رفع اين مورد متوقف خواهد شد. هاست نيک 24 در تمامي موارد اين موضوع را با اخطار قبلي انجام مي‌دهد تا وب سايت کاربر متوقف نگردد اما در مواردي که اين موضوع باعث ايجاد اختلال در سرور و يا کاهش کيفيت و يا سرعت سرويس کاربران ديگر موجود بر روي آن سرور گردد هاست نيک 24 بدون اخطار قبلي سرويس کاربر را براي بيست و چهار ساعت متوقف خواهد نمود و سپس اخطارهاي لازم را براي کاربر ارسال مي‌نمايد تا کاربر نسبت به رفع مشکل وب سايت خود اقدام نمايد. در صورت تکرار اين موضوع سرويس کاربر به طور کامل و براي هميشه قطع خواهد شد. کاربر مي‌پذيرد هاست نيک 24 تنها مرجع تعيين حدود استاندارد مورد بحث در اين ماده مي‌باشد.

خبرنامه، ايميلهاي گروهي، ايميلهاي تبليغاتي و اسپم

ارسال ايميل انبوه از سرويس هاي هاست نيک 24 ممنوع است. منظور از ايميل انبوه ارسال ايميل با تعداد بيش از کاربرد متعارف يک کاربر معمولي اينترنت در روز مي‌باشد . ارسال ايميل تبليغاتي حتي براي يک‌بار از تمامي سرويس هاي هاست نيک 24 ممنوع است. ارسال هرگونه ايميل تبليغاتي يا گروهي، صرف نظر از باري که بر روي ميل سرور ايجاد مي‌کند ممنوع مي‌باشد. همچنين هر وب سايت نمي‌تواند بيش از پانصد ايميل در روز ارسال کند و اين ايميل‌ها به هيچ عنوان نبايد شامل ايميل‌هاي (تبليغاتي ، خبرنامه ، اطلاع‌رساني جمعي يا گروهي يا عمومي و يا انفرادي ) باشد. سرويس متخلف بلافاصله و براي هميشه قطع خواهد شد. در مواردي که سرويس کاربر نياز به تعداد بيش از پانصد ايميل در روز دارد اين موضوع حتماً بايد قبلاً به تأييد هاست نيک 24 رسيده باشد. کاربر مي‌پذيرد هاست نيک 24 تنها مرجع تعيين کاربرد متعارف مورد بحث در اين ماده مي‌باشد.

انتقال به غير

مشتريان نمي‌توانند پيش از دريافت مجوز كتبي از شرکت هاست نيک 24، بخشي يا تمام حقوق يا تعهدات خود نسبت به اين توافقنامه و يا هر يک از محصولات و خدمات هاست نيک 24 را به ديگري واگذار نموده يا وكالت دهند. به طور کل انجام هرگونه نقل و انتقال محصولات و خدمات هاست نيک 24 نسبت به عين ، بخش و يا منافع آن به هر طريق شامل انتقال قطعي ، رهني ، اجاره‌اي ، شرطي ، صلح حقوق ، اقرار ، وکالت ، وصيت و حق تقسيم اموال تنها با اجازه کتبي هاست نيک 24 امکان‌پذير مي‌باشد. در صورت انجام هر نوع نقل و انتقال بدون اجازه کتبي هاست نيک 24 نقض اين تعهدنامه رخ داده است و دريافت‌کننده محصولات و خدمات داراي هيچ‌گونه حقي نبوده و کاربر انتقال‌دهنده مسئول خواهد بود.

اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي‌نمايد كه با به‌روز نمودن اطلاعات خود هنگام استفاده از خدمات و محصولات هاست نيک 24 اطلاعات صحيح در اختيار هاست نيک 24 قرار دهد و هاست نيک 24 براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه‌شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه مي‌دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا هاست نيک 24 شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد هاست نيک 24 به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد. در صورتي که کاربر از ابتدا اطلاعات ناصحيح و يا ناقص وارد نمايد نقض شرايط اين توافقنامه رخ داده است و هنگامي که هاست نيک 24 از اين امر آگاهي يابد سرويس کاربر را براي هميشه قطع خواهد شد و کاربر حق هيچ‌گونه اعتراضي نخواهد داشت. هاست نيک 24 بنا به صلاحديد خود ممکن است از يک کاربر درخواست تأييد هويت نمايد در اين حالت کاربر موظف مي‌باشد نسبت به ارسال تصوير برابر اصل مدارک هويتي خود و تأييد هويت و مشخصات محل سکونت بر اساس نوع درخواست تأييد هويت و محل سکونت اقدام نمايد در غير اين صورت تا زمان تأييد هويت و محل سکونت کاربر حساب وي و تمامي خدمات مرتبط با آن معلق خواهد شد. در صورتيکه هاست نيک 24، در هنگام تکميل فرآيند خريد وبه جهت تسهيل وتسريع امور اقدام به دريافت وکنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي هاست نيک 24 محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به هاست نيک 24، حقوق مالکيتي خريدار ملغي محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. هاست نيک 24 مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاء خريداران ونمايندگان آنها ندارد

امنيت حساب

مشترك متعهد مي‌گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب‌هاي خود در هاست نيک 24 را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه به وسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد کاربر بايد سريعاً به هاست نيک 24 اطلاع دهد.بديهي است هاست نيک 24 هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام‌شده نمي‌پذيرد.مشترك مي‌بايست به دليل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. لازم به يادآوريست که دسترسي غيرمجاز افراد ديگر به حساب کاربر مي‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذيري گردد زيرا حساب‌هاي کاربر در هاست نيک 24داراي دسترسي‌هايي مي‌باشند که مي‌توان از طريق آن‌ها سرويس را به طور کامل حذف کرد و يا تغيير داد و يا به طور کامل به خارج از هاست نيک 24 انتقال داد که در اين حالت‌ها ديگر و تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند تغييرات انجام‌شده را به حالت اول بازگرداند و يا سرويس کاربر را مجدد فعال نمود.

دامنه هاي تحت www.nic.ir

تمامي دامنه‌هاي تحت ir توسط پژوهشگاه دولتي دانش‌هاي بنيادي(www.nic.ir) به عنوان متولي اين موضوع در کشور ثبت مي گردند و هاست نيک 24 کارگزار ثبت اين نوع دامنه‌ها مي‌باشد.کاربر موظف به اجراي کامل و بي نقص تمامي موارد مندرج در راهنماي ثبت دامنه‌هاي تحت www.nic.ir شامل دامنه‌هاي ir و تمامي موارد ديگر مي‌باشد در صورت عدم رعايت کامل راهنما مسئوليت تمامي موارد ديگر به عهده کاربر مي‌باشد. همچنين کاربراني که اقدام به انجام هرگونه عمليات در رابطه با اين نوع دامنه مي‌نمايند موظف به رعايت تمامي بندهاي موافقت‌نامه پژوهشگاه دولتي دانش‌هاي بنيادي(www.nic.ir) به آدرس اينترنتي www.nic.ir/Domain_Register_Policy.html مي‌باشند در اين مورد تمام کاربران موظف به دريافت کامل راهنما چه از طريق وب سايت و چه از طريق بخش فروش مي‌باشند و عدم درک و تفهيم اين راهنما و موافقت‌نامه و يا عدم دريافت و يا عدم مطالعه آن رافع مسئوليت کاربران نمي‌باشد.

تهديد عليه هاست نيک 24

چنانچه استفاده مستقيم و يا غيرمستقيم مشترك از محصولات و خدمات هاست نيک 24 منجر به اقدام و يا تهديد قانوني مستقيم و يا غيرمستقيم عليه هاست نيک 24، شرکت‌هاي وابسته و يا شرکا گردد، هاست نيک 24 مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس‌دهي به مشترك خود خاتمه دهد.

مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي هاست نيک 24 متعلق به هاست نيک 24 است. مشترك موافقت مي‌کند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي‌شود و متعهد مي‌شود كه هيچ‌گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت مي‌کند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقت‌نامه، ساير رويه‌ها و وب سايت هاست نيک 24 مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و هاست نيک 24 صادرکننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي‌دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده‌شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از هاست نيک 24 يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ‌گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر به وسيله اين توافق‌نامه به مشترك واگذار نشده است.

ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشترک اين توافقنامه را با عمل ورود به سايت هاست نيک 24 يا تهيه هر يک از سرويس هاي هاست نيک 24 يا انجام هرگونه معامله و يا تراکنش با هاست نيک 24 و يا عمل تأييد در مراحل خريد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داري حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه مي‌باشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مي‌نمايد تمامي مفاد اين قوانين را مطالعه نموده و درک کرده است .

پرداخت غرامت

مشترك توافق مي‌كند كه از هاست نيک 24 ، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق‌الوکاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از هاست نيک 24خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از هاست نيک 24 در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق‌الوکاله كه ناشي از نقض ضمانت‌ها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامت‌هايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد.

کاربر موافقت مي‌کند كه در هر شرايطي سقف خسارات اثبات‌شده توسط مرجع رفع اختلاف شامل مراجع قضايي و يا هر مرجع رفع اختلاف ديگر به نفع کاربر براي هر يک از انواع سرويس ها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط کاربر به هاست نيک 24 بوده و شرکت هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت. تمامي مشتريان ، کاربران و مشترکان هاست نيک 24موظف به پذيرش اين ماده بوده و در صورت عدم پذيرش هرگز نبايد هيچ‌کدام از محصولات و يا خدمات هاست نيک 24 را تهيه نمايند.

در صورتي که سرويس کاربر به دليل فني براي مدت بيش از 24 ساعت قطع باشد به ازاي هر 1 ساعت يک روز به انتهاي سرويس کاربر اضافه مي‌گردد. اين افزايش پس از ارسال درخواست الکترونيکي کاربر انجام خواهد شد. در صورتي که مدت قطعي سرويس کاربر از 7 روز بيشتر گردد سرويس کاربر فسخ و باقيمانده مبلغ سرويس کاربر بر اساس مدت سرويس و از زمان شروع قطعي سرويس محاسبه و مبلغ آن به کاربر مرجوع مي‌گردد. در صورتي که قطعي سرويس کاربر به دلايل غير فني از جمله نقض شرايط سرويس هاست نيک 24 و يا فسخ يک طرفه سرويس کاربر توسط هاست نيک 24 و يا هر دليل غير فني ديگر رخ داده باشد اين شرايط برپا نخواهد بود. هاست نيک 24 تنها مرجع تشخصي فني و يا غير فني بودن قطعي مي‌باشد.


اقدام قانوني عليه هاست نيک 24

کاربران هاست نيک 24 تعهد مي‌نمايند چنانچه شكايتي عليه هاست نيک 24 در حال اجرا يا ارسال داشته باشند قبل از اقامه دعوي ابتدا به صورت کتبي و از طريق ارسال يک نامه با امضاء کاربر به همراه تصوير کارت ملي از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مرکزي هاست نيک 24 را از اين موضوع مطلع گردانند و هاست نيک 24 فرصت دارد طي حداکثر 30 روز کاري پس از دريافت نامه مذکور تلاش نمايد تا شايد بتواند از طرق فني و غير فني مورد کاربر را رفع نمايد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين اطلاعيه به هاست نيک 24 به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود و بر اساس شرايط نقض توافقنامه اقدام خواهد شد. همچنين هيچ روشي غير از پست سفارشي جهت اين اطلاعيه مورد قبول نمي‌باشد.


قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بر اساس ماده "اقدام قانوني عليه هاست نيک 24" بدوا نسبت به اعلام موضوع به هاست نيک 24 اقدام نموده تا موضوع مورد رسيدگي واقع گردد. با توجه به اينکه محل فعاليت هاست نيک 24 استان اصفهان مي باشد در صورت عدم حصول نتيجه پس از 30 روزکاري، خريدار مي تواند به شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان اصفهان مراجعه نموده تا موضوع مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد. ضمنا خريدار تعهد مي نمايد نظر شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان اصفهان را به عنوان حکم مرضي الطرفين پذيرفته و حق هرگونه شکايت و يا درخواست حکم و يا اعتراض و يا ادعاء به ساير مراجع را جزئاً و کلا از خود سلب و اسقاط می نماید.
همچنين مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه مطرح شده‌اند شكايتي به مراجع ذيصلاح ارائه دهد.

ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغ‌ها و اعلانات عمومي هاست نيک 24 در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض شرايط سرويس به پست الكترونيك مشترك ارسال مي‌شوند. اعلانات و ابلاغ‌هاي مشترك به هاست نيک 24 از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي ارسال گردد. در تمامي موارد عدم دريافت ايميل ارسال شده توسط کاربر پذيرفته نمي باشد.

عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود داشته باشد، مفاد قرارداد مي‌بايست مرجع عملكرد قرار گيرند .

توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و هاست نيک 24 براي محصولات و خدمات هاست نيک 24 تلقي مي‌گردد

تفكيك‌ پذيري

بخش‌هاي اين قرارداد تفكيك‌ پذير مي‌باشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديک‌ترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمت‌ها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

سلب اختيار

عدم اجري بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه‌هاي ضميمه آن توسط هاست نيک 24 در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از هاست نيک 24 نمي‌باشد.

وضعيت اضطراري

هاست نيک 24 همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات فني و غير فني خاص و ساير عوامل خارج از كنترل هاست نيک 24 هر از چند گاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي هاست نيک 24 گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد هاست نيک 24 را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

خسارت و رفع مسئوليت

هاست نيک 24 تعهد مي‌نمايد تمامي خدمات ذکرشده در وب سايت را به کاربر ارائه دهد. تمامي خدمات هاست نيک 24 به همان شکلي که هستند ( AS IS ) ارائه مي‌شوند و هيچ‌گونه گارانتي(ضمانت) صريح و ضمني (اضافه بر مواردي که در وب سايت قيد گرديده) شامل آن‌ها نمي‌گردد. ضمناً هيچ‌گونه ضمانتي مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي‌عيب بودن، عدم قطعي، امنيت کامل و … ارائه نمي‌شود. همه ضمانت‌هاي غير کتبي در مورد سرويس هاي هاست نيک 24 که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي‌باشند. هاست نيک 24 هيچ‌گونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي‌پردازد. هاست نيک 24 تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي نخواهد بود.

با توجه به امکان اشتباه انساني تمامي ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌هاي شفاهي(تلفني ، رو در رو و يا هر روش شفاهي ديگر) و يا الکترونيکي (ايميل ، چت ، تيکت و انواع روش‌هاي ارتباط الکترونيکي ديگر) که توسط پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران ، وابستگان و تمامي زيرمجموعه‌هاي هاست نيک 24 به کاربر ارائه مي‌گردد به طور کامل باطل مي‌باشد و تنها ضمانت‌هاي کتبي با مهر و امضا و يا موارد صريحاً قيدشده در وب سايت هاست نيک 24 معتبر مي‌باشد و تمامي ضمانت‌ها ، قرارها و قول‌هاي غير مکتوب مطلقاً باطل مي‌باشد. در اين حالت کاربر مي‌تواند درخواست ارائه ضمانت کتبي از هاست نيک 24 نمايد و در صورت عدم وجود ضمانت کتبي با مهر و سربرگ قانوني شرکت کاربر اعلام مي‌دارد که هيچ‌کدام از موارد شفاهي و يا الکترونيکي ديگر را مستند ندانسته و بر اساس آن هيچ اقدامي انجام نداده و يا تصميم اتخاذ نمي‌نمايد.

هاست نيک 24 تحت هيچ شرايطي در برابر هر نوع خسارت مستقيم و غيرمستقيم که از سرويس ها و يا خدمات هاست نيک 24 متوجه فرد و يا افرادي گردد مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات هاست نيک 24 باشد. اگر چه هاست نيک 24 احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنا گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت هاست نيک 24 محدود به هزينه پرداختي توسط کاربر به هاست نيک 24 براي محصول و يا خدمت مربوطه مي‌گردد.

کاربر موافقت مي‌كند كه در هر شرايطي سقف خسارات اثبات‌شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هر يک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و هاست نیک 24 هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت. تمامي مشتريان ، کاربران و مشترکان هاست نيک 24 موظف به پذيرش اين ماده بوده و در صورت عدم پذيرش هرگز نبايد هيچ‌کدام از محصولات و يا خدمات هاست نيک 24 را تهيه نمايند. تمامي موارد مرتبط با کاربران شامل محتواي وب سايت کاربران، نحوه استفاده آن‌ها از خدمات هاست نيک 24 و اطلاعات و داده‌هاي استفاده‌شده توسط کاربران و به طور کل تمامي مواردي که توسط کاربران اقدام شده باشد به عهده کاربر بوده و هيچ شخص ثالثي حق اقدام قانوني عليه هاست نيک 24 را ندارد و در صورت لزوم اقدام قانوني تنها عليه کاربر بايد انجام شود بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك و يا خدمات در اختيار کاربر انجام مي‌گيرد، چه به وسيله خود مشترك و چه به وسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك مي‌باشد. هاست نيک 24 از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام‌شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي‌کند.

اسکريپت ها

قرار دادن هرگونه اسکريپت که موجب خطر امنيتي بالقوه براي سرورها شود و يا موجب اختلال در عملکرد شبکه يا سرورها گردد بدون اخطار قبلي حذف و وب سايت متخلف براي هميشه قطع مي‌گردد.

IRC

انجام IRC بر روي کليه سرويسهاي هاست نيک 24 اکيداً ممنوع بوده و هاست نیک 24 ضمن قطع سرويس متخلف، حق پيگرد قانوني را براي خود محفوظ مي‌دارد.

بکاپ داده ها

هاست نيک 24 در تمامي سرويس هاي خود اقدام به تهيه نسخه پشتيبان از کل سرور (نه يک کاربر خاص) به صورت دوره‌اي مي‌نمايد.اين دوره‌ها ممکن است هفتگي، ماهانه، چند ماه يک‌بار و يا سالانه انجام پذيرد اما اين نسخه پشتيبان صرفاً جهت عمليات داخلي هاست نيک 24 مي باشد و ممکن است شامل داده هاي يک کاربر خاص نباشد. تمامي کاربران مي‌پذيرند به طور کلي مسئوليت بکاپ(نسخه پشتيبان) اطلاعات با خود آنان بوده و همه کاربران مي‌بايست پشتيبان کليه اطلاعات خود را در جايي خارج از تجهيزات و سرورهاي هاست نيک 24 نگهداري نمايند تا در صورت نياز از آن استفاده نمايند. در صورت بروز هر مشکل مسئوليت به عهده کاربر خواهد بود و کاربر موظف است اطلاعات را از پشتيبان‌هاي تهيه‌شده توسط خودش که در خارج از سرورهاي هاست نيک 24 نگهداري مي‌نمايد بازگرداند. اين ماده شامل تمامي سرويس هاي هاست نيک 24 بدون استثنا خواهد بود و حتي در صورتي که در ويژگي‌هاي يک سرويس بک آپ گيري هم قيد گرديده باشد صرفاً جنبه بک آپ گيري داخلي هاست نيک 24 را دارد مشتري نمي‌تواند از آن استفاده نمايد و شامل اين ماده خواهد بود و کاربر آن سرويس نيز موظف به تهيه بک آپ مي‌باشد. هيچ دليل فني و غير فني براي عدم تهيه نسخه پشتيبان از کاربر پذيرفته نيست و عدم همکاري و يا مشکل فني نمي‌تواند دليل عدم تهيه بک آپ توسط کاربر باشد. در صورتي که کاربر به هر دليل امکان تهيه نسخه پشتيبان خارج از سرويس هاي هاست نيک 24 را ندارد بايد فوراً استفاده از سرويس را متوقف نمايد و در صورت ادامه استفاده از سرويس مسئوليت مشکلات احتمالي به عهده کاربر خواهد بود. کاربر موظف مي‌باشد از سالم بودن و کامل بودن بک آپ تهيه‌شده توسط خودش در خارج از سرويس هاي هاست نيک 24 اطمينان حاصل نمايد و در صورت خراب بودن و يا ناقص بودن بک آپ تهيه‌شده توسط کاربر مسئوليت به عهده هاست نیک 24 نخواهد بود. در صورتي که امکان بازگرداندن اطلاعات کاربر از بک آپ هاي هاست نيک 24 موجود باشد اين عمل با دريافت هزينه انجام خواهد شد و در صورتي که به هر دليل امکان بازگرداندن اطلاعات کاربر از نسخه‌هاي پشتيبان هاست نيک 24 وجود ندارد هيچ مسئوليتي متوجه هاست نيک 24 نخواهد بود.

پايگاه داده و ايميل

حجم پايگاه داده و ايميل تمامي سرويس هاي داراي اين موارد درصد مشخصي از کل فضاي پلان اختصاص‌يافته مي‌تواند باشد. و هيچ کاربري حق استفاده بيش از اين مقدار را ندارد و کاربر بايد پيش از تهيه سرويس از ميزان مربوطه آگاهي پيدا نمايد.

موارد منع استفاده

استفاده از سرويس هاي هاست نيک 24 براي هر يک از موارد زير اکيداً ممنوع مي‌باشد و کاربر تعهد مي‌نمايد از سرويس خود براي هيچ‌کدام از عناوين زير استفاده ننمايد. در صورت مشاهده هر يک از موارد زير در سرويس هاي هاست نيک 24 سرويس کاربر مربوطه سريعاً و بدون هيچ اخطار قبلي قطع خواهد شد و تمامي مبلغ پرداختي کاربر به عنوان جريمه توسط هاست نیک 24 ضبط خواهد شد.
Spidering
Crawlering
Mailing Scripts
HYIP
Mailing lists
Hot-Linking
Proxy
Bit Torrent
AutoSurf, PTC, PTS ,PPC sites
IP Scanners
Port Scanners
Fraudulent Sites
Brute force Programs/Scripts/Applications
leeching

استفاده غير قانوني

کاربران متعهد مي‌شوند تمامي قوانين جاري کشور جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايند. همچنين با توجه به قرار داشتن سرورهاي هاست نيک 24 در کشورهاي انگليس و امريکا ، کانادا، آلمان و فرانسه کاربران متعهد به رعايت تمامي قوانين سلبي مرتبط با اينترنت در کشورهاي ايران ، آمريکا ، انگليس ، کانادا ، فرانسه ، آلمان و اتحاديه اروپا مي‌باشند و عدم آشنايي کاربران با اين قوانين رافع مسئوليت آن‌ها نخواهد بود. به طور کل سرويسهاي هاست نيک 24 مي‌بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيماً به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي‌تواند شامل مواد زير باشد (البته محدود به مواد زير نيست)
قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز
استفاده غير مجاز از علائم تجاري ديگران
استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران
اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور
انتشار اکاذيب عليه ديگران
کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود
سايتهاي فعال در زمينه HYIP ويا داراي سيستم هرمي

استفاده غير قانوني از سرور و شبکه

مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه ممنوع است و در صورت بروز چنين مسائلي هاست نيک 24 حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي‌دارد. نمونه‌هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي‌شود: دسترسي يا استفاده غيرمجاز از داده‌ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب‌پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه‌شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه‌هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آن‌ها و …

ويروس ها و ساير فعاليت هاي تخريبي

استفاده از سرويسها يا تجهيزات هاست نيک 24 براي ايجاد يا ارسال ويروس‌ها، کرم‌ها يا تروجان هاي اينترنتي ممنوع است. در ضمن هر گونه تلاش براي ايجاد حملات DOS و Email Bombing و Flood کردن ممنوع است.

مسائل جنسي

استفاده از سرويس هاي هاست نيک 24 براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده‌هاي مرتبط با مسائل جنسي به هر شکل ممنوع است.و در صورت مشاهده بلافاصله سرويس کاربر بطور دائم حذف ميشود.

ايجاد مزاحمت براي هاست نيک 24 و تمامي زير مجموعه هاي هاست نيک 24

در صورت ايجاد هرگونه مزاحمت براي هاست نيک 24 و تمامي زيرمجموعه‌هاي آن مانند کارمندان ، وب سايت ، گروه پشتيباني و غيره به هر نحو شامل (تلفني،ايميلي،ارتباط اينترنتي و غيره) و يا اهانت و يا توهين به هاست نيک 24 مانند کارمندان ، وب سايت ، گروه پشتيباني و غيره به هر نحو شامل (تلفني،ايميلي،ارتباط اينترنتي و غيره) و تمامي زيرمجموعه‌هاي آن، سرويس کاربر سريعاً ، بدون اخطار قبلي و براي هميشه قطع خواهد شد و هاست نيک 24 فرد مذکور را به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد نمود. هاست نيک 24 تنها مرجع تشخيص اين مورد خواهد بود.

نشر اکاذيب عليه هاست نيک 24 و تمامي زير مجموعه هاي هاست نيک 24

در صورت نشر هرگونه اکاذيب عليه هاست نيک 24 و تمامي زيرمجموعه‌هاي آن به هر نحو شامل (الکترونيکي و غير الکترونيکي) و يا تهمت و افترا به هاست نيک 24 به هر نحو شامل (الکترونيکي و غير الکترونيکي) سرويس کاربر سريعاً ، بدون اخطار قبلي و براي هميشه قطع خواهد شد و هاست نيک 24 فرد مذکور را به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد نمود. هاست نيک 24 تنها مرجع تشخيص اين مورد خواهد بود.

اقدام عليه هاست نيک 24 و يا خسارت به هاست نيک 24

در صورت هرگونه اقدام که به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به صورت مالي و غيرمالي شامل (منافع ، اعتبار ، شهرت و …) هاست نيک 24 لطمه وارد نمايد. سرويس کاربر سريعاً ، بدون اخطار قبلي و براي هميشه قطع خواهد شد و همچنين کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به هاست نيک 24 خواهد بود. همچنين در صورتي که سرويس کاربر به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم موجب ايراد خسارت مالي و غيرمالي به هاست نيک 24 گردد کاربر مسئول جبران آن خواهد بود.

حريم شخصي و اطلاعات محرمانه

به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط‌هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيط‌ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه هاست نيک 24 تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي‌نمايد، با اين حال از جانب احتياط از کاربران خود مي‌خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را ناامن فرض نمايند. هاست نيک 24 هيچ‌گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود نمي‌پذيرد.

مسئوليت کاربران

کاربران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه‌شده مي‌باشند همچنين مي‌بايست به حقوق ساير کاربران هاست نيک 24 احترام بگذارند. هاست نيک 24 حق تعليق يا قطع دائم سرويس کاربراني که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير کاربران مي‌گردد را براي خود محفوظ مي‌دارد. کاربر مي‌پذيرد که هاست نيک 24 تنها مرجع تشخيص اين موضوع مي‌باشد و کاربر حق هيچ‌گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
هاست نيک 24 هيچ‌گونه مسئوليتي در رابطه با داده‌ها و اطلاعات کاربر در سرويس هاي خود ندارد و مسئول حفظ ، نگهداري ، بروز بودن ، بازيابي و امنيت اطلاعات و داده‌ها شخص کاربر مي‌باشد. در صورتي که به هر دليل فني و غير فني که توسط هاست نيک 24 و يا شخص ثالث رخ داده باشد و به واسطه آن اطلاعات کاربر دچار اشکال، عدم بروز بودن، ناقص بودن، لو رفتن ، مورد نفوذ قرار گرفتن، تخريب شدن و يا هر نوع ايراد ديگري گرديد هاست نيک 24 هيچ‌گونه مسئوليتي نداشته و کاربر موظف مي‌باشد از آخرين پشتيبان (بک آپ) خود که در خارج از سرويس هاي هاست نيک 24 نگهداري مي‌شود استفاده نموده و اطلاعات خود را بازيابي نمايد.

اقداماتي که هاست نيک 24 در صورت تخطي از اين شرايط انجام مي دهد

تخطي از هر يک از شرايط درج‌شده در اينجا موجب قطع کامل و هميشگي سرويس کاربر مي‌شود. هاست نيک 24 تنها تشخيص‌دهنده تخطي از شرايط مندرج مي‌باشد. در صورت عدم رعايت شرايط توافقنامه توسط کاربر هاست نيک 24 حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس‌دهي را براي خود محفوظ مي‌دارد. زماني که هاست نيک 24 از تخطي يک کاربر از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي‌کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس کاربر به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي‌ها هاست نيک 24 بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع دائمي سرويس خاطي خواهد بود همچنين هاست نيک 24 در صورت لزوم حق پيگرد قانوني متخلف را نيز براي خود محفوظ مي‌دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران ، آمريکا ، انگليس ، آلمان ، فرانسه ، کانادا و اتحاديه اروپا خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي‌گردد. هاست نيک 24 هيچ‌گونه وجهي به کاربران متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين کاربر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به هاست نيک 24 خواهد بود.

تغييرات در محصولات و خدمات هاست نيک 24

هاست نيک 24 مجاز است در هر زمان که لازم باشد نسبت به حذف، اضافه، ارتقا، تعويض، تغيير و يا تغيير در تنظيمات هرگونه برنامه، نرم‌افزار، داده، سخت‌افزار، تجهيزاتي که به واسطه آن‌ها به کاربران سرويس مي‌دهد، اقدام نمايد. اين تغييرات ممکن است بر روي عملکرد برنامه‌هاي کاربران و محتويات سايت آن‌ها تأثيرگذار باشد. در اين حالت کاربر مسئول سازگار کردن مجدد برنامه خود با تغييرات جديد مي‌باشد و هاست نيک 24 هيچ‌گونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد.

برنامه هاي جانبي

هاست نيک 24 هميشه سعي بر انتخاب و تهيه بهترين برنامه‌هاي مورد نياز جهت سرويس‌دهي به کاربران خود را دارد با اين حال هر يک از اين برنامه‌ها ممکن است داراي اشکالات و نواقصي باشند که هاست نيک 24 مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت علاوه بر اين ممکن است برنامه مذکور کليه نيازهاي يک کاربر را برطرف نکند. مسئوليت استفاده از اين برنامه‌ها بر عهده خود کاربر است.
ضمناً هاست نيک 24 هيچ تضميني در رابطه با نصب شدن يک برنامه خاص که توسط هاست نيک 24 ارائه نشده است ارائه نمي‌دهد.

حقوق مالکيت معنوي هاست نيک 24

کليه اشخاص اعم از کاربران هاست نيک 24 و غيره بدون مجوز کتبي هاست نيک 24 مجاز به استفاده کلي يا جزئي از مطالب مندرج در اين وب سايت به هر شکل ممکن، نمي‌باشند. همچنين استفاده از نشان تجاري و نام “هاست نيک 24” به هر نوع و با هر پسوند و پيشوند بدون مجوز کتبي ممنوع مي‌باشد و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.

حداقل سن

کليه کاربران هاست نيک 24 مي‌بايست حداقل 18 سال تمام داشته باشند. اشخاص صغير مي‌بايست توسط يکي از والدين يا قيم قانوني وي سرويس تهيه نمايند. شخصي که سرويس توسط وي براي شخص صغير تهيه مي‌گردد قانونا مسئول رعايت کليه قوانين و شرايط خدمات هاست نيک 24 مي‌باشد.

شرايط خاص

هاست نيک 24 هيچ‌گونه مسئوليتي در رابطه با مشکلات حقوقي و غيرحقوقي دامنه و يا دامنه‌ها ، قطعي ارتباط اينترنت جهاني و يا داخلي ، مشکلات سراسري در اينترنت جهاني و يا داخلي ، حملات و خرابکاري‌ها گسترده، مشکلات فني ايجادشده به واسطه اشتباه و يا ضعف عملکرد کاربر و به طور کل هر گونه اختلال ايجادشده به واسطه شخص کاربر ، موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديت‌هاي قانوني، دولتي ، حکومتي و بين‌المللي و مسائل حقوقي خارجي مانند تحريم‌ها ، مسائل حقوقي داخلي مانند محدوديت‌ها و دستورات و بخشنامه‌هاي دولتي و انواع سانسور ، فيلترينگ و قطع دسترسي داخلي و بين‌المللي را به عهده نمي‌گيرد در اين موارد هاست نيک 24 هيچ‌گونه تعهدي نخواهد داشت و هيچ‌گونه وجهي به کاربران تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. در اين حالت کاربر بايد تا زمان رفع مورد منتظر بماند.

روشهاي پرداخت

کليه هزينه‌هاي مندرج در وب سايت به صورت ريال يا تومان است همچنين کليه صورت حساب‌ها بر مبناي ريال ايران صادر مي‌گردد. پرداخت‌ها به هاست نيک 24 به يکي از اشکال زير صورت مي‌گيرد:

پرداخت آنلاين توسط کارت هاي بانکي کشور از طريق درگاه پرداخت آنلاين بانک ملت و پاسارگاد کليه پرداخت‌ها پس از تأييد توسط امور مالي هاست نيک 24 در پرتال کاربران، در اکانت کاربر ثبت خواهد شد. در صورت عدم ثبت پرداخت در پرتال مذکور، کاربر مسئول پيگيري مي‌باشد. در صورتي که عدم پيگيري توسط کاربر که موجب قطع سرويس يا حذف آن گردد، مسئوليتي براي هاست نيک 24 ايجاد نخواهد شد.
هزينه کليه سرويس ها صرفاً به يکي از طرق بالا به صورت کامل و در ابتداي دوره اخذ خواهد شد. هاست نيک 24 مي‌تواند تا زمان تسويه حساب کامل ارائه سرويس را به تعويق بي اندازد.
همچنين کاربر موظف به اطمينان از فعال شدن نهايي سرويس خود پس از پرداخت مي‌باشد زيرا ممکن است به دليل اختلال فني سرويس کاربر پس از پرداخت فعال نگردد در اين حالت کاربر بايد حداکثر طي ?? ساعت از طريق تماس با هاست نيک 24 نسبت به رفع نقص و يا اطمينان از فعال شدن سرويس اقدام نمايد.لازم به ذکر است دريافت ايميل، پيامک و يا اطلاعات موجود در ناحيه کاربري در اين حالت معتبر نيست و زيرا ممکن است ايجاد اختلال فني پس از به‌روزرساني آن‌ها رخ داده باشد.

تمديد

کليه کاربران مي‌بايست قبل از پايان دوره سرويس نسبت به تمديد سرويس خود اقدام نمايند. در غير اين صورت پس از پايان دوره هيچ‌گونه اعتراضي مبني بر قطع سرويس و يا حذف آن پذيرفته نمي‌باشد.
هاست نيک 24 قبل از پايان مدت سرويس سعي خواهد نمود تا از طريق ايميل به مالک سرويس اطلاع دهد ولي عدم انجام اين اطلاع‌ رساني به هر دليل موجب ايجاد هيچ‌گونه حقي براي کاربر نخواهد شد.
تبصره 1:
پرداخت فاکتور تنها نشان‌دهنده پرداخت شدن مبلغ از سوي کاربر مي‌باشد و تأييدکننده تمديد سرويس نمي‌باشد. کاربران بايد پس از پرداخت از تمديد قطعي سرويس خود مطمئن گردند و طي حداکثر 72 ساعت از طريق ارسال تيکت بررسي به واحد پشتيباني هاست نيک 24 از اين موضوع مطمئن گردند زيرا ممکن است در مواردي به دليل ايجاد اختلال فني در سيستم پس از پرداخت فاکتور توسط کاربر، سرويس کاربر تمديد نگردد و تنها فاکتور کاربر پرداخت گردد.

کاربر هرگز نبايد به دليل تغيير تاريخ‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف هاست نيک 24 از جمله ناحيه کاربري خود و يا ايميل‌ها و يا پيامک‌هاي دريافت شده از اين موضوع اطمينان يابد زيرا ممکن است پس از پرداخت کاربر اطلاعات ايميل ، پيامک و يا ناحيه کاربري و يا ديگر بخش‌هاي هاست نيک 24 بروز گردد اما عمليات تمديد سرويس کاربر به هر دليلي انجام نشود و در اين حالت کاربر بايد حداکثر طي 72 ساعت نسبت به پيگيري و رفع نقص از طريق ارسال تيکت بررسي به واحد پشتيباني هاست نيک 24 اقدام نمايد در غير اين صورت هيچ مسئوليتي متوجه هاست نيک 24 نخواهد بود.

تنها راه اطمينان از تمديد سرويس ارسال تيکت بررسي به واحد پشتيباني هاست نيک 24 مي‌باشد در غير اين صورت و در صورتي که کاربر فاکتور را پرداخت نمايد و از يکي از طرق ذکرشده از تمديد سرويس خود مطمئن نگردد مسئوليت به عهده وي خواهد بود. در صورتي که پس از پرداخت فاکتور توسط کاربر به دليل عدم تمديد سرويس کاربر از طرف هاست نيک 24 به هر دليل فني و غير فني که منجر به تعليق، حذف و يا قطع دائم سرويس کاربر شده باشد هاست نيک 24 تلاش خواهد نمود بر اساس فاکتور پرداخت‌شده سرويس کاربر را تمديد و مجدداً فعال نمايد اما در صورتي که به هر دليل فني و غير فني تمديد و فعال‌سازي مجدد سرويس کاربر امکان‌پذير نبود مبلغ فاکتور پرداخت‌شده توسط کاربر به وي مسترد خواهد شد و کاربر هيچ حق ديگري نخواهد داشت.

تغيير در قيمت

هاست نيک 24 مجاز به تغيير در قيمت سرويس هاي خود به هر دليلي مي‌باشد و تغيير در قيمت در صورت حساب دوره بعد تمامي کاربران منظور خواهد شد.

بازگشت پول

هاست نيک 24 تحت هيچ شرايط پول پرداخت‌شده براي يک محصول و يا خدمت و يا اعتبار ريالي را باز نمي‌گرداند و هرگونه ضمانت کتبي و شفاهي در اين زمينه باطل مي‌باشد. تنها سرويس ميزباني(هاستينگ) هاست نيک 24 داراي يک هفته مهلت بازگشت وجه مي‌باشد و مشتري موظف مي‌باشد در طول اين مهلت سرويس هاستينگ خود را به صورت کامل مورد بررسي و آزمايش قرار دهد و در صورت عدم رضايت از سرويس به هر دليل طي يک هفته از تاريخ سفارش اقدام به لغو سرويس هاستينگ خود نمايد تا پس از کسر کسورات مندرج در سايت مبلغ پرداختي مشتري به وي عودت داده شود. بديهي مي‌باشد که پس از گذشت اين مهلت به هيچ عنوان و دليل سرويس هاستينگ قابل لغو نبوده و هيچ مبلغي به کاربر عودت داده نخواهد شد. همچنين در رابطه با انواع ديگر سرويس هاي هاست نيک 24 مانند ثبت دامنه با توجه به ماهيت آن‌ها قابل لغو و عودت وجه نبوده و مشتري موظف مي‌باشد قبل از سفارش و پرداخت به طرق مختلف از ويژگي‌هاي سرويس مطلع گردد و پس از تکميل سفارش هيچ‌گونه امکان بازگرداندن وجه وجود ندارد و مسئوليت اين مورد به عهده مشتري خواهد بود.
تبصره :
در صورتي که کاربر يک و يا چندين از بند از قوانين اين شرايط سرويس را رعايت ننمايد بخش مرتبط با مهلت يک هفته‌اي عودت وجه موجود لغو گرديده و هيچ مبلغي به هيچ عنوان به کاربر عودت داده نخواهد شد

تغييرات آينده اين توافقنامه

کليه کاربران سرويسهاي هاست نيک 24 موظف به رعايت کامل اين شرايط مي‌باشند. اين شرايط جامع و کامل نبوده و هاست نيک 24 حق اضافه، حذف يا تغيير بندهاي آن را در هر زمان دارد. کاربر موظف است به صورت دوره‌اي اين قوانين و شرايط را مطالعه نموده و از آن اطلاع يابد. عدم اطلاع کاربر از اين قوانين رافع مسئوليت کاربر نخواهد بود. کاربر اعلام مي‌دارد با تمامي تغييرات آينده اين توافقنامه از ابتدا موافقت کرده است.

لغو سرويس

در صورتي که کاربر به هر دليل شامل عدم رضايت از کيفيت ، يا عدم برآورده شدن نياز ، عدم آگاهي قبل از خريد ، اشتباه در خريد و يا هر دليل ديگري اقدام به لغو سرويس نمايد هيچ مبلغي تحت هيچ شرايطي به کاربر بازگردانده نخواهد شد و تنها سرويس کاربر جهت جلوگيري از شارژ مجدد لغو خواهد شد. تنها سرويس ميزباني از اين شرايط مستثنا بوده و بر اساس بند (بازگشت پول) اقدام خواهد شد.
همچنين هاست نيک 24 حق فسخ يک طرفه سرويس کاربر (شامل ميزباني وب ، دامنه و يا هر سرويس ديگر در هاست نيک 24) را به هر دليل فني و غير فني در هر زماني دارا مي‌باشد. در اين حالت ادامه سرويس کاربر فوراً قطع مي‌گردد و هيچ نوع خدمات ديگري از جمله تحويل سرويس به کاربر، دادن پشتيبان داده‌ها ، دادن امکان انتقال به غير و يا هر نوع خدمات ديگري تحت هيچ شرايطي به کاربر ارائه نخواهد شد و کاربر بايد از نسخه پشتيبان خود که در خارج از سرويس هاي هاست نيک 24 نگهداري مي‌کند استفاده نمايد . در اين حالت تمامي داده‌هاي کاربر فوراً از سيستم هاي هاست نيک 24 حذف و سرويس هاي مانند دامنه به صورت عمومي و بودن مالکيت کاربر آزاد مي‌گردند و باقيمانده مبلغ پرداختي کاربر بر اساس باقيمانده زمان سرويس وي محاسبه و مبلغ آن به کاربر باز پس داده خواهد شد.

قانون حاکم

هر قرارداد و موافقت‌نامه شامل اين سند، فرم هاي سفارش و ساير قراردادهاي ارائه خدمات هاست نيک 24 بين مشتري و هاست نيک 24، مشمول و مبتني بر پايه قوانين جاري کشور ايران، تفسير خواهد شد. مشتري موافق است که هر گونه دعوي قضايي يا حکميت بين مشتري و هاست نيک 24 در چنين حوزه قضايي انجام خواهد شد و مشتري رضايت به حضور و آمدن به اين حوزه قضايي دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذي‌صلاح، به هر دليلي غير قابل‌اجرا تشخيص داده شود، ساير بخش‌هاي قرارداد، کماکان معتبر و قابل‌اجرا خواهد بود.
ضمنا خريدار تعهد مي نمايد نظر شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان اصفهان را به عنوان حکم مرضي الطرفين پذيرفته و حق هرگونه شکايت و يا درخواست حکم و يا اعتراض و يا ادعاء به ساير مراجع را جزئاً و ک?ً از خود سلب و اسقاط م? نما?د.
همچنين مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه مطرح شده‌اند شكايتي به مراجع ذيصلاح ارائه دهد.

آگاهي پيش از خريد

بر اساس بندهاي (خسارت و رفع مسئوليت) و (لغو سرويس از طرف کاربر) اين موافقت‌نامه و با توجه به تخصصي بودن سرويس ها و خدمات هاست نيک 24 ، تمامي خدمات و محصولات هاست نيک 24 به صورت “همان‌گونه که هست” يا همان “AS IS” ارائه مي‌گردند و هيچ‌گونه ضمانت صريح و ضمني مانند مطابق نياز کاربر بودن، بي‌عيب بودن، داراي تمامي امکانت بودن،بدون محدوديت بودن، عدم قطعي، امنيت کامل ، توانايي و يا امکان استفاده کاربر از سرويس مربوطه نمي‌شوند. تمامي خدمات و محصولات هاست نيک 24 داراي محدوديت‌ها و يا بعضاً عيب‌هايي مي‌باشند. کاربر تعهد مي‌نمايد پيش از هرگونه سفارش از هر طريق ممکن (شامل وب سايت هاست نيک 24، پرسش از هاست نيک 24 ، جستجو در اينترنت ،کسب آگاهي از وب سايت هاي ديگر) از محدوديت‌ها و معايب سرويس مربوطه و يا سرويس هاست نيک 24 به طور کامل آگاهي داشته باشد و هيچ‌گونه ادعاي عدم آگاهي و يا عدم بر آورده کردن نياز مشتري و يا عدم توانايي کاربر در استفاده از سرويس مربوطه پس از سفارش قابل پذيرش نمي‌باشد. با توجه به ماهيت سرويس هاي اينترنتي آن‌ها ممکن است داراي معايب و محدوديت‌هايي باشند که هاست نيک 24 تا حد ممکن اين موارد را در سايت خود قيد مي‌نمايد اما با توجه به گسترده بودن اين موارد امکان قيد کامل آن‌ها در سايت وجود ندارد همچنين اين محدوديت‌ها بر اساس شرايط زمان ممکن است تغيير يابند که مشتري با تمامي تغييرات بعدي آن‌ها نيز توافق مي‌نمايد در نتيجه عدم قيد يک و يا چند مورد از اين محدوديت‌ها و يا معايب در وب سايت هاست نيک 24 حقي براي کاربر ايجاد نمي‌نمايد و کاربر بايد پيش از تهيه سرويس از تمامي ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي آن سرويس و مطابقت آن سرويس با نياز خود مطمئن گردد و سپس اقدام به تهيه آن نمايد. در صورت عدم آگاهي کاربر و يا عدم امکان استفاده کاربر از سرويس مربوطه و يا عدم مطابقت نياز کاربر با ويژگي‌هاي سرويس مربوطه کاربر به هيچ عنوان نبايد سرويس مربوطه را تهيه نمايد و در صورت تهيه سرويس بر اساس بند (لغو سرويس از طرف کاربر) اقدام خواهد شد.

هزينه دادرسي

با توجه به هزينه‌هاي پايين سرويس هاي هاست نيک 24 و سود بسيار پايين آن‌ها و بر اساس اين توافق‌نامه تمامي کاربران تعهد مي‌نمايد در صورت هرگونه اقدام حقوقي عليه هاست نيک 24 در تمامي محاکم قضايي و صنفي چه در پرونده تشکيل‌شده محکوم و يا صاحب حق شناخته شوند تمامي هزينه‌هاي دادرسي شامل هزينه وکلاي هاست نيک 24 بر اساس هزينه عرف وکالت در زمان پيگيري پرونده ،هزينه اقامت و اياب‌وذهاب نمايندگان و وکلا و شاهدان هاست نيک 24 را تقبل مي‌نمايد. در صورتي که کاربر هاست نيک 24 با اين بند موافق نمي‌باشد هرگز نبايد از هيچ‌کدام از محصولات و خدمات هاست نيک 24 استفاده نمايد.

مطالعه اين توافق نامه

مطالعه دقيق و کامل اين توافق‌نامه و پذيرش کامل آن براي تمامي کاربران هاست نيک 24 الزامي مي‌باشد. اين توافق‌نامه در محلي قرار داده‌شده است که در هنگام سفارش و خريد و يا در هنگام عضويت در سايت هاست نیک 24 تمامي کاربران حتماً بايد تأييد نمايند که اين توافقنامه را به طور کامل مطالعه و با آن موافق مي‌باشند و امکان خريد و يا سفارش هيچ يک از محصولات و خدمات هاست نيک 24 و يا عضويت در سايت هاست نيک 24 بدون تأييد مطالعه و پذيرش تمامي بخش‌هاي اين موافقت‌نامه وجود ندارد و هيچ‌گونه ادعايي مبني بر عدم آگاهي از اين موافقت‌نامه پذيرفته نمي‌باشد. همچنين تمامي کاربران حتماً بايد يک نسخه از اين توافق‌نامه را قبل از انجام هرگونه خريد و يا سفارش از هاست نيک 24 چاپ نموده و نزد خود به عنوان متن قرارداد و موافقت‌نامه نگهداري نمايند و در صورت هرگونه پيگيري از طريق محاکم حقوقي آن را ارائه نمايند و اعلام نمايند که آن را قبل از هرگونه خريد و يا سفارش از هاست نيک 24 مطالعه و تأييد نموده‌اند.

بروز رسانی قوانین

به جهت امنیت بیشتر، در صورت درخواست بازگشت وجه و ارسال شماره کارت بانکی، نام صاحب حساب و نام کاربر در پورتال باید یکی بوده باشد و مورد دیگری پذیرفته نیست
مبلغ قابل بازگشت کاربر با توجه به زمان باقیمانده از سرویس می باشد. زمان باقیمانده هم از فردای روز درخواست لغو تا زمان سررسید محاسبه میشود و روز جاری نیز با کارکرد سرویس محاسبه خواهد شد
گارانتی بازگشت وجه شامل محصولات دانلودی,IP و دامنه نخواهد بود.